Evropska socialna politika

European Social Policy

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Anja Kopač Mrak

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Predmet Evropska socialna politika vključuje poznavanje, razumevanje in analizo evropske socialne politike v kontekstu evropske integracije, širšega globalnega okolja in v odnosu do nacionalnih socialnih politik. Evropska socialna politika postaja vse pomembnejši dejavnik političnega in ekonomskega združevanja ter prispeva k socialni varnosti in blaginji evropskih državljanov. Povezana je s konceptom evropskega socialnega modela, evropskega državljanstva in reformo povojnega modela države blagin

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava