Evropska javna sfera

European public sphere

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Predmet išče odgovore na vprašanja, ali je enovita javna sfera bistveni pogoj demokracije, zlasti v heterogeni asociaciji, kakršna je Evropska unija, in ali se lahko oblikuje v interakciji različnih nacionalnih javnih sfer. Pozornost je namenjena teoretskim pristopom javnosti in javne sfere, horizontalnim in vertikalnim procesom delovanja različnih akterjev, ki soustvarjajo evropsko komunikacijsko skupnost.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava