Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti

Social and ethical aspects of modern science

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Franc Mali

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika
  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se bo ukvarjal z družbenimi, zgodovinskimi in etičnimi vidiki razvoja moderne znanosti in tehnologije. Znanost v povezavi s tehnologijo postaja osrednji dejavnik razvoja sodobnih družb. V okviru predmeta bodo predstavljeni vsi ključni družbeni in epistemološki dejavniki nastanka moderne znanosti, njene razvojne faze in etične dileme, ki spremljajo njen današnji in prihodnji razvoj: goljufije in prevare v znanosti, tveganja razvoja novih in naprednih tehnologij, odprti model znanosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava