Drugi tuji strokovni jezik III: nemščina

Foreign language III: German for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Matej Šetinc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil s področja nemške državne ureditve in deželoznanstva, izvorov demokracije, človekovih pravic, mednarodnih organizacij, zlasti EU, OZN, NATO, globalizacije, okoljskih, energetskih in demografskih problemov. Jezikovne vaje. Oblikovanje učinkovitih in tehtnih daljših predstavitev v tujem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava