Drugi tuji strokovni jezik II: nemščina

Foreign language II: German for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Matej Šetinc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja. Spremljanje strokovne literature. Jezikovne vaje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava