Analiza nominalnih spremenljivk

Categorical data analysis

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 29 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vasja Vehovar

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Vpogled v problematiko analize nominalnih spremenljivk, enostavni pristopi (kontingenca in asociacija), odstotni deleži, logistična regresija, CHAID modeli, loglinearni modeli, problematika kavzalnosti, predvsem pa implementacija metod v praktičnih primerih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava