Sociologija trajnostnega razvoja

Sociology of sustainable development

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

- predzgodovina zamisli trajnostnega razvoja - trajnostni razvoj kot nova dominanta razvoja paradigma - kulturni, religijski, znanstveni viri - terminološka zmeda neusklajenost, epistemološki in metodološki problemi - ne/radikalnost zasnove, možnosti

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 25.05.2018