Pravni okviri upravljanja neprofitnih organizacij

Corporate governance of non for profit organisations

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Rado Bohinc

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Izbrana poglavja iz gospodarskega statusnega prava. Javne službe, javni zavodi javna podjetja in druge osebe javnega prava. Neprofitne osebe zasebnega prava. Razmerja upravljanja v profitnih in neprofitnih organizacijah. Pravni položaj članov organov upravljanja neprofitne organizacije. Predmet se bo na izrednem študiju izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava