Mediji, komuniciranje in družba

Media, Communication and Society

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maruša Pušnik

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Andrew Calabrese

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina (delno)

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Komunikologija

Kratka vsebina predmeta:

Pri tem predmetu se bodo študentje ukvarjali s ključnimi teoretskimi in konceptualnimi problemi medijskih študij in komunikologije v kontekstu širše interdisciplinarne družboslovne perspektive. V prvem delu se bodo seznanili z intelektualno zgodovino medijskih študij in komunikologije ter z družbenim in kulturnim kontekstom nastanka sociologije medijev, komunikologije in nazadnje medijskih študij. V drugem delu se bodo ukvarjali s ključnimi koncepti na katerih je utemeljena analiza medijskih in komunikacijskih fenomenov, da bi razumeli simbolno in kulturno moč medijev in proces medijitizacije v sodobnih družbah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava