Jezik in stil medijskih besedil

Language and Style of Media Texts

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Monika Kalin Golob

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Marko Stabej

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Novinarske študije

Kratka vsebina predmeta:

I. Jezik in mediji II. Medijska besedila in besediloslovje: III. Medijska besedila ter jezik in stil

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava