Izobraževanje in zaposlovanje

Education and employment

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Samo Pavlin

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Branko Ilič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obsega vsebine, pomen ter vlogo izobraževanja in kvalifikacij na trgu dela glede na gospodarske, demografske, družbene in tehnološke spremembe v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. V tem okviru se ukvarja s teoretskimi izhodišči, na katerih temelji pomen izobraževanja za sistem zaposlovanja, z učinkovitimi pristopi k vlaganjem v vseživljenjsko učenje s posebnim poudarkom na izobraževanju zaposlenih, merjenju izobrazbenih dosežkov in vrednotenju učinkov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 06.03.2019