Izbrana vprašanja mednarodnega prava

Selected Issues in International Law

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Bojko Bučar

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Milan Brglez

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo po izhodiščnem poglabljanju teoretske in metodološke podstati mednarodnega prava kot samostojne discipline in hkrati kot poddiscipline znanosti o mednarodnih odnosih obravnaval aktualna vprašanja iz politike mednarodnega prava, še posebej tista, pri katerih lahko zasledimo postopen razvoj (npr. humanitarna intervencija, uporaba sile v mednarodni skupnosti, novejši razvoj človekovih pravic ipd.) Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava