Estetika in politika filma

Aesthetics and Politics of Film

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Peter Stanković

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Kulturologija - kulturne in religijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Estetika in politika filma uvaja študente v možnosti interpretacije in globinske analize filmov. Podmena pri predmetu je, da estetika ni avtonomna sfera pomenjanja, marveč je čvrsto vpeta v različne družbene in kulturne okvire, zaradi česar o filmih ne moremo govoriti na izolirani ravni obravnave njihovih stilističnih značilnosti. Najpomembnejši teoretski okviri, ki omogočajo razumevanje filma v širših kontekstih pomenjanja, so psihoanaliza, feminizem, poststrukturalizem in marksizem.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava