Ekonomija in družba

Economy and Society

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu bo obravnavana zgodovina proučevanja prepletenosti družbenega in ekonomskega v družboslovju, klasični teoretični prispevki in njihov prispevek v razumevanju aktualnega ekonomskega dogajanja, novejši koncepti, teorije in raziskovalni rezultati in živa akademska razprava o komplementarnosti/tekmovalnosti ekonomskih in socioloških konceptov in metod. Teoretične in metodološke vsebine bodo povezane z analizo aktualnih družbenih in ekonomskih trendov. Predmet se bo na izrednem študiju izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 01.06.2018