Intelektualna lastnina

Intellectual property

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Ilič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet zajema naslednje sklope: opredelitev osnovnih pojmov (intelektualna lastnina, znanje, družba znanja, kategorije pravic intelektualne lastnine: patenti, znamke, avtorske pravice), pravne in ekonomske osnove pravic intelektualne lastnine, vloga upravljanja človeških virov pri spodbujanju intelektualnih stvaritev, oris mednarodnega sistema intelektualne lastnine, koncepti konkurence in tržna klasifikacija pravic intelektualne lastnine, strateški poslovni cilji pravic intelektualne lastnine.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 11.10.2018