Politika na območju bivše Jugoslavije

Politics on the Territory of Former Yugoslavia

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Krašovec

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Bogomil Ferfila
  • izr. prof. dr. Damjan Lajh

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu se pridobi znanja, ki omogočajo poglobljen vpogled v historične, polpretekle in aktualne značilnosti politike na območju nekdanje Jugoslavije in dejavnike, ki sodoločajo te značilnosti. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava