Religija in kultura

Religion and culture

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 17 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleš Črnič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je uvodni in hkrati edini obvezni religiološki predmet na programu kulturologije, zato predstavlja vstopno točko v študij religije kot družbenega oz. kulturnega pojava. Študente vpelje v akademsko preučevanje religije, pri čemer poudarja interdisciplinarno naravo področja. Glavni poudarek je na analizi mesta in vloge religije v sodobnih, hitro spreminjajočih se družbah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava