Jezikovna kultura I

Language culture I

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (27 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Nataša Logar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije
  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu so predstavljene osnovne postavke teorije jezikovne kulture in teorije knjižnega jezika, nadgrajene s sodobnimi dognanji o jezikovni členjenosti. S pomočjo referenčnega korpusa in teoretičnimi spoznanji o jezikovni rabi, normi in kodifikaciji se kritično presojajo normativni priročniki slovenskega knjižnega jezika.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 23.05.2017