Skoči do osrednje vsebine

Feministična teorija in študiji spola

Feminist theory and gender studies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Marjeta Mencin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet ponuja uvod v razvoj feminizma/feminizmov, feminističnih študij in feministične teorije. Preizprašuje ključne feministične konceptualizacije spola, spolnega razcepa, spolne razlike in subjektivitete, politike, oblasti in moči. Vključuje tudi razprave o političnih in družbenih gibanjih in praksah, ki zaznamujejo vsakdanja življenja spolno označenih individuov, pri tem pa poskuša slediti globalni feministični perspektivi in upoštevati različne osi dominacije in podrejanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.07.2015