Matematika II

Mathematics II

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (28 ur predavanj, 29 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Damjan Škulj

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Emil Polajnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Osnove infinitezimalnega računa, verjetnostni račun.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 04.06.2014