Matematika

Mathematics

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (28 ur predavanj, 29 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Damjan Škulj

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Emil Polajnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Osnove logike. Množice, kombinatorika. Grafi. Matrike. Sistemi linearnih enačb. Vektorski prostori. Zaporedja. Funkcije ene realne spremenljivke. Pregled elementarnih funkcij. Limita in odvod. Uporaba odvoda pri proučevanju funkcij. Integral.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 04.06.2014