Skoči do osrednje vsebine

Novinarski diskurz in digitalni medij

Journalistic discourse and digital media

Obseg predmeta:

10,00 KT / 40 (24 ur predavanj, 0 ur vaj, 16 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Monika Kalin Golob

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Igor Vobič

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Novinarski diskurz se (re)artikulira skozi preplet različnih dejavnikov, kot so kulturne in jezikovne norme, prevladujoči družbeni odnosi, razmerja moči in tehnološke inovacije. V novinarskem upovedovalnem procesu se v spreminjajočem političnem, ekonomskem, kulturnem in tehnološkem kontekstu srečujeta jezikovna objektivnost in subjektivnost ter jezikovna natančnost in kreativnost, konvencionalnost in hibridizacija. Prek primerjave različnih besedil študenti spoznavajo razloge za prilagajanje postopkov pisnega in govornega novinarskega upovedovanja različnim tipom (digitalnih) medijev ter pričakovanjem različnih naslovnikov in njihovi medijski in žanrski pismenosti. Z osvajanjem temeljne teoretske pristope k novinarskem diskurzu in digitalizaciji družbenega komuniciranja bodo študenti spoznavali družbeno moč jezika v medijih, kot se udejanja v konvencionalnosti in tipičnosti, pa tudi v odklonih skozi njihove povezave s stalno dejavnimi multimedijskimi in interaktivnimi komunikacijskimi tokovi na medmrežju – na eni strani skozi participativne načine novinarstva in diskurzivno odprte oblike, na drugi pa v smer družbeno nesprejemljivega govora in dezinformacij. Na osnovi temeljnih teoretskih pristopov bodo študenti analizirali novinarski diskurz, utemeljevali ključne dejavnike njegove (re)artikulacije v zgodovinskem, družbenem in tehnološkem kontekstu ter prevpraševali merila kritičnega razumevanja, analize in vrednotenja novinarskega sporočanja v digitalnih medijih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.06.2023