Skoči do osrednje vsebine

Predmetnospecifične raziskovalne metode digitalnega jezikoslovja

Subject-specific research methods in Digital Linguistics

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 30 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Gregor Petrič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Predmetno-specifični metodološki predmet podaja temeljne kompetence in pregled raziskovalnih metod z različnih strok, ki tvorijo interdisciplinarni okvir digitalnega jezikoslovja. Predmet sestavljajo naslednji sklopi: 1. Osnove računalniške obdelave jezikovnih podatkov. Vrste jezikovnih podatkov, zbiranje podatkov in metapodatkov, kodiranje in pretvorbe, osnovne operacije korpusne analize. 2. Metode označevanja jezikovnih podatkov. Samodejno označevanje: lematizacija, oblikoskladenjsko označevanje; drevesnice; imenske entitete; ročno označevanje; transkripcija govornih podatkov. 3. Metode računalniškega jezikoslovja skozi primere jezikovnih aplikacij: pregled skozi obravnavo izbranih člankov. 4. Osnove kognitivnega jezikoslovja in pregled metod skozi primere raziskav. 5. Osnove sociolingvistike in pregled metod skozi primere raziskav. 6. Jezik in internet – metode analiz spletnih diskurzov. 7. IKT kot orodje in predmet družboslovnega raziskovanja. 8. Pravni in etični vidiki obdelave jezikovnih podatkov; varovanje osebnih podatkov; zaščina intelektualne lastnine in avtorske pravice; varnost v digitalnih okoljih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.06.2023