Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalne metode in analitične tehnike digitalnega jezikoslovja

Research methods and analytical techniques in Digital Linguistics

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Metodološki predmet podaja temeljni pregled raziskovalnih metod in anlitičnih tehnik na področju digitalnega jezikoslovja: • Jezikovni podatki: realni jezikovni podatki, zbiranje in izbor podatkov, kvaliteta in reprezentativnost podatkov, etična in pravna vprašanja. • Analitične tehnike za zbiranje podatkov: avdio in video podatki; jezikoslovni eksperiment; vprašalniki, intervjuji in fokusne skupine; študij primera; etični razmisleki pri raziskovalnih projektih. • Orodja za analizo podatkov: transkripcija govora; organizacija zbranih podatkov; računalniška obdelava besedil; uporaba statistične analize in opisna statistika. Predstavitev raziskovalnih rezultatov: reference in bibliografija; plagiatorstvo; akademsko pisanje; govorna in pisna predstavitev.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.06.2023