Skoči do osrednje vsebine

Upravljanje različnosti in integracija

Diversity Management and Integration

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (40 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Žagar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Predmet podrobneje obravnava značilne pojave sodobne (predvsem evropske) multietnične (multikulturne) družbe in upravljanja z njo. Velike razlike med »klasičnimi« pristopi k varstvu manjšin in vse večjo potrebo po regulaciji zapletenih družbenih problemov v izrazito imigracijskih okoljih ter njihovo nadaljnjo diferenciacijo skozi čas (generacije) vodijo k izzivom upravljanja z etnično raznolikostjo.V okviru predmeta bodo prikazani teoretični vidiki politološke in pravne analize pojavov, procesov in odnosov multikulturne družbe, načela in načini odkrivanja medetničnih problemov in konfliktov ter pojasnjeni načini razreševanja teh problemov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava