Skoči do osrednje vsebine

Evropski blaginjski sistemi in osnovni socialnopolitični diskurzi

European Welfare System(s) and Basic Social-Policy Discourses

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 40 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

    Učitelji predmeta:

  • zasl. prof. dr. Zinka Kolarič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

V okviru predmeta so predstavljene teorije/koncepti države blaginje in teorije sistema blaginje kot kompleksnih struktur, ki vključujejo: • na makro ravni procese in akterje oblikovanja različnih politik (zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, politike zaposlovanja itd.) • na mezo ravni različne sektorje oz. vrste organizacij (javne vs zasebne ter profitne vs. neprofitne organizacije), ki te politike implementirajo • ter na mikro ravni vlogo družine in posameznikov, ki prav tako igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju blaginje. Na drugi strani so predstavljeni osnovni socialno-politični diskurzi/strategije (diskurz klasičnega welferizma, diskurz neoliberalizma in individualne odgovornosti, diskurz opolnomočenja in participacije, diskurz komercializacije in konsumerizma, diskurz socialnega investiranja), ki so v obtoku v Evropi in z uporabo katerih politični akterji na ravni EU kot tudi na posameznih nacionalnih ravne h načrtujejo in izvajajo reforme; s tem spreminjajo karakter obstoječih blaginjskih sistemov ter vlogo in pomen njihovih posameznih strukturnih elementov. Nadalje predmet naslavlja tudi aktualne smeri reform držav blaginje in diskurzov v tem okviru, kot je diskurz umika države, diskurz širitve vloge države na specifičnih področjih, diskurz varne fleksibilnosti, diskurz socialnega investiranja in drugih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava