Skoči do osrednje vsebine

Analiza dinamičnih podatkov

Dynamic data analysis

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Damjan Škulj

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

1. Markovske verige: Porazdelitve po stanjih, prehodne matrike; Regularne verige; limitne lastnosti; Verige z absorpcijo; Ocenjevanje parametrov; 2. Osnovna regresija časovnih vrst:Oprator zamika; Regresija z odloženimi spremenljivkami; Trend in sezonska gibanja; Stacionarnost; Heteroskedastičnost in serijska korelacija; 3. Regresijski modeli za longitudinalne in panelne podatke: Osnovne metode; Metoda fiksnih efektov; Metoda slučajnih efektov; 4. Analiza časovnih vrst: Stacionarnost; Enotski koren; Avtokorelacija; Kointegracija; ARIMA modeli; VAR modeli.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 31.03.2022