Skoči do osrednje vsebine

Sodobni pristopi v anketnem raziskovanju

Contemporary approaches in survey research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vasja Vehovar

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Gregor Čehovin
  • izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Vrsta:

Izbirni strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava naslednje vsebine: razvoj anketiranja, klasične in računalniško podprte metode, sodobni trendi; terminologija, tipologija, načini anketiranja (terensko, telefonsko, samo-anketiranje); faze anketnega procesa: priprava (način anketiranja, vzorčenje, razvoj vprašalnika, tehnični vidiki, strategija za obravnavo neodgovorov, management), zbiranje podatkov (kontaktiranje, merjenje, procesiranje, monitoring) in po-anketne aktivnosti (priprava podatkov, analize, izvoz, arhiviranje); izvedba celotnega procesa za izbrano ankete po korakih; konceptualizacija raziskovalnega problema in umestitev anketnega procesa v raziskovalni problem; kakovost anketnih podatkov (koncepti TQM, MSE, TSE, posebnosti kombiniranih načinov); izbrani vidiki samo-anketiranja preko mobilnega telefona; spletni paneli; viri, stroka, etika in standardi; avtomatizacija anketnega procesa: programska podpora in orodja; integrirana informacijsko-komunikacijska podpora za vse faze anketnega procesa integracija s kvantitativnimi podatki (eksperimenti, parapodatki in drugi nereaktivni podatki, sekundarni podatki), kvalitativnim raziskovanjem ter poslovnimi in administrativnimi procesi; pregled alternativ anketnemu raziskovanju (kvalitativno raziskovanje, ekspertne ocene, sekundarni podatki, masovni podatki, podatkovno rudarjenje, poslovna inteligenca ipd.).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.04.2022