Skoči do osrednje vsebine

Globalizacija, mediji in migracije

Globalisation, media and migration

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mojca Pajnik

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Daya Thussu
  • izr. prof. dr. Simona Zavratnik

Vrsta:

Izbirni strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava različne dimenzije, definicije in teoretične kontroverze pojma globalizacija. Proučuje, kaj globalizacijo ločuje od pojavov globalizma in globalnosti, in obravnava medijsko, ekonomsko, politično in kulturno globalizacijo. Obenem pozornost namenja proučevanju ideje raznacionaliziranja javne sfere, pri čemer se osredotoča na analizo migracijskih procesov. Globalno je v kontekstu ideje o »avtonomiji migracij« obravnavano skupaj in v konfrontaciji z vztrajnostjo nacionalnodržavne aksiomatike. Nadalje predmet vpelje pojem državljanstva s proučevanjem sodobnih teorij multikulturnega, kozmopolitskega in transnacionalnega državljanstva ter z refleksijo državljanskih praks kot individualno-kolektivnih delovanj v globalnih sovisjih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.04.2022