Skoči do osrednje vsebine

Sociologija organizacije

Sociology of organizations

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Rus

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Branko Bembič
  • doc. dr. Helena Kovačič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Sociologija
  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet ponuja študentom seznanitev s konceptualnimi izhodišči Sociologije organizacij poleg tega pa tudi praktično problemski pristop k posameznim vprašanjem organizacijskega delovanja in uspešnosti. Vključuje naslednje problemske sklope in vsebinske vidike: koncept formalne organizacije, tipologijo organizacij, podobe organizacije, odnos med tehnologijo in strukturo organizacije, organizacijske cilje in strategijo, neformalno organizacijo, zgodovinski razvoj velikih organizacij, fleksibilizacijo in fleksibilno podjetje, organizacijo znanja in virtualno organizacijo, okolje in kompleksnost organizacije. Struktura predmeta je naslednja: Koncept formalne organizacije. Tipologija organizacij. Podobe organizacije. Odnos med tehnologijo in strukturo organizacije. Organizacijski cilji in strategija. Razvoj velikih organizacij. Fleksibilno podjetje. Organizacija znanja in virtualnost organizacije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 19.04.2022