Skoči do osrednje vsebine

Družbeni mediji in digitalne tehnologije

Social media and digital technologies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Gregor Petrič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Sara Atanasova
  • izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Predmet opremlja študente s kritičnim vpogledom v teorije in raziskovalne pristope, ki se osredotočajo na družbene, psihološke in interakcijske vidike razvoja, uporabe in posledic družbenih medijev in digitalnih tehnologij. Predmet vključuje naslednje vsebine: 1. Opredelitve, tipologije in značilnosti družbenih medijev in družbenih digitalnih tehnologij; Izvor, razvoj in kritika evolucije družbenosti od spleta 1.0 do spleta 3.0. 2. Širši družbeno-kulturni kontekst nastanka in vloge družbenih medijev v sodobni družbi. 3. Participacija in sodelovanje v družbenih medijih, družbene interakcije, kolektivno delovanje, socialni kapital, samopredstavitev in omrežno sebstvo. 4. Družbeni mediji, aktivizem, polarizacija mnenj in demokratičnost interakcij ter razprav. 5. Praktična orodja za udeležbo v družbenih medijih, orodja za zbiranje in analizo podatkov na družbenih medijih. 6. Pravni in etični vidiki delovanja in uporabe družbenih medijev v odnosu do zasebnosti. 7. Izbrana aktualna vprašanja v povezavi z vlogo družbenih medijev v ekonomiji, politiki in vsakdanjem življenju.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava