Skoči do osrednje vsebine

Varnost v mednarodnih odnosih

Security in International Relations

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Rok Zupančič

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Anton Grizold

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • *univerzitetni program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je usmerjen v spoznavanje in razumevanje varnostnih paradigem od davne preteklosti do danes. S spoznavanjem temeljnih zgodovinskih virov: a) t.i. zgodnji pristopi (Stara Kitajska, Indija, antična Grčija, Rim), b) klasična politična misel, c)krščanska politična misel o pravični vojni, d) moderni pristopi (realizem, liberalizem, strukturalizem, itd.) bodo ovrednoteni pojavi varnostne dileme posameznika, države in mednarodnega sistema ter dosedanji proces institucionalizacije zagotavljanja mednarodne varnosti. Študenti bodo pojav varnosti v mednarodnih odnosih kritično ovrednotili v luči mednarodnega institucionalnega varnostnega okvira na ravni: 1. Sistema ravnotežja moči, 2. Sistema kolektivne varnosti v okviru Društva narodov, 3. Sistema kolektivne varnosti v okviru OZN ter 4. Sistema vojaško-političnih in obrambnih zvez (s posebnim poudarkom na zvezi NATO). Pri tem bodo ovrednoteni tudi najnovejši trendi pri zagotavljanju mednarodne varnosti, še zlasti Humanitarna intervencija in "Odgovornost zaščititi" (Responsibility to Protect).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava