Skoči do osrednje vsebine

Uvod v programiranje

Introduction to Programming

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleš Žiberna

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. May Doušak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Osnove programskih jezikov, programski jezik Python, diagram poteka, spremenljivke in konstante, krmilni stavki (if stavki in zanke), podatkovne strukture (nizi, seznami, slovarji), sestavljene podatkovne strukture, funkcije (lokalne in globalne spremenljivke) in moduli, knjižnice, razredi in objekti, delo z datotekami, odpravljanje in lovljenje napak, grafični vmesnik (glede na razpoložljiv čas).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava