Skoči do osrednje vsebine

Uvod v kulturne študije

Introduction to Cultural Studies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Peter Stanković

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Študentje pri predmetu spoznajo ključne pristope k analizi kulture. Poseben poudarek je namenjen kulturnim študijam, ki se osredotočajo na preučevanje popularne kulture, danes najbolj razširjene in vplivne kulturne formacije. Bolj natančno so pri predmetu obravnavane naslednje vsebine: posebnosti kulturnih študij v primerjavi z dominantnim romantičnim razumevanjem kulture; začetniki kulturnih študij; analiza tekstov; raziskovanje občinstev in mladinskih subkultur; kulturni populizem in razmerje med kulturo in ekologijo. Obravnavani so tudi najpomembnejši teoretski okviri, ki usmerjajo raziskovanje na področju kulturnih študij (marksizem, strukturalizem, semiologija, poststrukturalizem, postmarksizem in podobno). Pri seminarju študentje obiskujejo različne kulturne prireditve in se ob tem učijo pisati recenzije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava