Skoči do osrednje vsebine

Strateški menedžment človeških virov

Strategic Human Resources Management

Obseg predmeta:

8,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 15 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Kohont

Vrsta:

Obvezni splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij

Kratka vsebina predmeta:

Predmet gradi na poznavanju temeljnih konceptov, ki jih spoznavamo pri predmetu menedžment človeških virov (MČV). Problematiko MČV proučujemo poglobljeno, na višji ravni zahtevnosti z obravnavo strateških dilem, strategij in modelov. Na osnovi temeljne literature obravnavamo vprašanja: pozicija in vloga MČV v strategijah organizacij, oblikovanje MČV strategij – najboljša praksa vs. kontekst, MČV kot temelj strateških prednosti, formiranje (skupin) sodelavcev v organizaciji in usklajevanje interesov, moč menedžmenta, glas sodelavcev in legimiteta, učinkovitost in zavzetost sodelavcev in njihov vpliv na organizacijo, MČV v različnih sektorjih. Obravnava strateških razvojnih vprašanj poteka v projektnem sodelovanju z organizacijami in menedžerji človeških virov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava