Skoči do osrednje vsebine

Industrijski odnosi v Evropi

Industrial Relations in Europe

Obseg predmeta:

8,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bembič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu uvodoma predstavimo osnovne značilnosti industrijskih odnosov kot znanstvene discipline ter opredelimo ključne tipe regulacij zaposlovanja in zaposlitvenih razmerij v Evropi in njihove skupne značilnosti, vključno z deskripcijo institucionalnih mehanizmov in regulacij na ravni EU. Predmet je osredotočen na predstavitev ključnih značilnosti in novejšega razvoja izbranih primerov nacionalnih sistemov industrijskih odnosov. Fokus je na poglobljenem študiju metamorfoz nemškega in italijanskega sistema, ki sta za Slovenijo in nekatere jugo-vzhodne evropske države in razvoj njihovih sistemov industrijskih odnosov, že zaradi geografske bližine ter pretokov in povezav s temi okolji, še posebej pomembna. Osrednji vir s pomočjo katerega bomo skušali interpretirati temeljne razvojne trende je knjiga W. Streecka Re-Forming Capitalism, v kateri avtor sistematično analizira inkrementalno spreminjanje institucionalnih regulacij v območju petih 'sektorjev': kolektivnih pogajanj, intermediarnih organizacij, socialne politike, javnih financ in korporativnega upravljanja. Pri predmetu bomo s pomočjo primerjanih analiz ugotavljali stopnjo v kateri je možno te spremembe – ki v osnovi imajo značilnosti postopne dezorganizacije podedovanih institucionalnih obrazcev oz. liberalizacije povojnih regulativnih mehanizmov, generalizirati in jih razumeti kot dimenzije procesov globljega preoblikovanja in reformiranja sodobnega kapitalizma.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 17.06.2022