Skoči do osrednje vsebine

Sodobne sociološke dileme

Contemporary sociological dilemmas

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marjan Smrke

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je zasnovan kot obravnava aktualnih teoretičnih in praktičnih vprašanj posebnih sociologij v luči multidisciplinarne znanosti o družbenih dilemah (social dilemmas). Družbene dileme so opredeljene kot napetosti oz. konflikti med individualnimi in kolektivnimi interesi. Pojavljajo se na področju ekonomije, dela, politike, okoljevarstva, tehnologije, religije, morale, in celo znotraj posameznika (intrapersonalne dileme). Povezujoče teme obravnavanih vprašanj so globalizacija, tehnološki razvoj in družbena neenakost. Nekatere tematike: Uvod v sociologijo družbenih dilem; klasifikacija dilem: dileme prispevanja in dileme jemanja; teorije družbenih dilem; neenakost in družbene dileme; družbene dileme v ekonomiji; pravičnost in družbene dileme; dileme globalizacije, družbenega razvoja in spreminjanja vrednot; dileme tehnološkega razvoja in življenjsko-stilnih sprememb; ekološka kriza in okoljevarstvene dileme; dileme dela.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava