Skoči do osrednje vsebine

Okoljska sociologija

Environmental Sociology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava arhetipski odnos med družbo in naravo, ki je bil do druge polovice 20. stoletja v sociologiji spregledana tema. Z zaostritvijo okoljskih problemov se je razvila tudi okoljska sociologija, ki se prvenstveno ukvarja z okoljskimi učinki družbenega razvoja. Glede na obširnost tematike, predmet najprej predstavi razvoj teoretskih zamisli o razmerju med »kulturo in naturo«. V drugem delu obravnava konkretne okoljske probleme in dileme sodobnih družb. Teme predavanj: socialna konstrukcija narave, razcep med »naturalizmom in konstruktivizmom«, spreminjanje dojemanja narave in okolja, entropijsko zanka in »utopija« trajnostnega razvoja, konstrukcije okoljskih tveganj, okoljska pravičnost, institucionalna in individualna refleksivnost okoljskih problemov, postmoderno »vračanje« k naravi, okoljski motivi prostorske mobilnosti, okoljska gibanja, sodelovanje državljanov pri varovanju narave.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava