Skoči do osrednje vsebine

Metodološki seminar za novinarske študije

Seminar for research methods for journalism studies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Valentina Hlebec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Uporaba vsebin na konkretnih primerih, povezanih z raziskovanjem pojavov relevantnih za novinarske študije. Raziskovalni načrti, proces v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju, etika v znanstvenem raziskovanju, vzorčenje v kvantitativnih in kvalitativnih raziskavah. Kvantitativni raziskovalni načrti: anketa, analiza vsebine (besedil), sekundarna analiza, eksperiment; podatki uradne statistike; registri in baze javnih podatkov. Kvalitativni raziskovalni načrti: terensko raziskovanje (logika terenskega raziskovanja, izbira in dostop do terena, odnosi na terenu, vloga raziskovalca), najpomembnejše metode/strategije zbiranja podatkov (opazovanje z udeležbo, različne vrste intervjujev, fokusne skupine, vizualne metode, analiza dokumentov, študija primera), metode analize kvalitativnih podatkov (analitične metode, kodiranje in oblikovanje pojmov, analitične strategije, druge tehnike), načini preverjanja kakovosti kvalitativnih podatkov, programski paketi za analizo kvalitativnih podatkov (Atlas, Nvivo). Raziskovalni načrti za integracijo metod. Priprava metodološkega dela dispozicije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava