Skoči do osrednje vsebine

Raziskovanje interneta v družbi I

Research of the internet in society I

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se ukvarja s teoretsko ravnjo pojasnjevanja družbenih pojavov na internetu, s poudarkom na postopkih pozitivne paradigme in izoblikovanju pojasnjevalnega modela, ki se lahko na empirični ravni preverja pri predmetu Raziskovanje interneta v družbi II. Predmet obravnava internetne študije kot znanstveno disciplino v historičnem kontekstu preučevanja odnosa med tehnologijo in družbo. Seznani študente z internetom in svetovnim spletom kot predmetoma družboslovnega raziskovanja. Vsebinsko poglobljeno sooča različna razumevanja pomena družboslovnih teorij za raziskovanje družbenih procesov na internetu v sodobnih družbah in sistematično izpostavlja razlike v pristopih pojasnjevanja družbenih fenomenov in procesov na internetu glede na njihove psihološke, interakcijske, institucionalne in druge vidike. Podrobno so obravnavane metodološke posebnosti pri oblikovanju pojasnjevalnih modelov v kontekstu internetnih tehnologij in razumevanju različnosti družbenih okolij na svetovnem spletu s poudarkom na spletnih skupnostih, spletnih socialnih omrežjih in platformah za kolaboracijo. Predmet izpostavi kritično razumevanje vseobsegajoče prepletenosti interneta s siceršnjimi družbenimi okolji in potencialne konvergence internetnih tehnologij z drugimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. V okviru predmeta študenti samostojno oblikujejo teoretski okvir za pojasnjevanje izbranega internetnega fenomena, definirajo pojasnjevalni model in hipoteze.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.06.2022