Skoči do osrednje vsebine

Digitalni laboratorij za družboslovce

Digital lab for the social sciences

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Vesna Dolničar

  Učitelji predmeta:

 • asist. dr. May Doušak
 • izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Izbirni strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu bodo obravnavane naslednje teme: • Osnove tehničnega delovanja računalnikov na konceptualni in praktični ravni, pri čemer bodo študenti spoznali pojme, kot so računalniški sistem, strojna in programska oprema in operacijski sistemi ter se spoznali z načeli upravljanja datotečnih sistemov (vključujoč datotečno zaščito in varnost). • Temeljna znanja o internetnih protokolih in storitvah, domenskih prostorih, internetni omrežni arhitekturi in spletu 2.0, internetu stvari ter mobilnemu internetu. Poznavanje osnov zalednih in čelnih sistemov ter ključnih vrst programskih jezikov (predvsem označevalni, skriptni, visokonivojski). • Ključne razlike v funkcionalnostih in vsebinah različnih tipov spletnih mest in storitev (npr. spletna socialna omrežja, intranet), ki so zasnovane za različne namene rab (npr. organizacijsko kolektivno delovanje, socialna vključenost in politična participacija, produkcija in sodelovanje, trženje). • Osnove pravnih in etičnih vidikov rabe IKT: avtorske pravice, zasebnost, informacije javnega značaja. • Praktična načela učinkovite uporabe orodij za virtualno sodelovanje v študijskem procesu (npr. izbira storitve, organizacija datotek in gradnja arhiva, oblike komuniciranja, načela dodeljevanja uporabniških pravic, strategija opomnikov ipd.), vključujoč oblačne storitve za hranjenje in urejanje podatkov ter za skupinsko projektno delo. • Delovanje spletnih iskalnikov in brskalnikov, strategije iskanja ter vrednotenje in kritično presojanje različnih kategorij internetnih virov glede na kredibilnost, točnost in zanesljivost, objektivnost, aktualnost in primernost ter relevantnost. • Poznavanje in uporaba internetnih informacijskih baz, pri čemer bo posebna pozornost namenjena bibliografskim bazam (Mrežnik NUK, Google Učenjak, ResearchGate) in javno dostopnim spletnim repozitorijem družboslovnih podatkov (npr. ADP, GGP, ESS, PEW). Na osnovi praktičnih primerov bodo študenti spoznali načela dostopnosti in ocene kakovosti podatkov, hkrati pa bodo sposobni samostojnega zajema in analize podatkov v spletnih orodjih ter njihovega izvoza v najbolj običajnih podatkovnih datotečnih formatih (npr. dat, xls, csv). • Uporaba interneta za zbiranje in analizo družboslovnih podatkov ter poznavanje orodij za analizo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov. • Poznavanje programske opreme za delo s preglednicami ter uporaba statističnih programov za analizo in prikaz podatkov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava