Skoči do osrednje vsebine

Izobraževalni poteki in izbire

Educational trajectories and choices

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andreja Živoder

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Študenti/ke se seznanijo s teoretsko konceptualizacijo sociološkega razumevanja izobraževalnih potekov ter z metodologijami in tehnikami raziskovanja izobraževalnih potekov in prehodov v družboslovju.Studenti/ke se seznanijo tudi z metodologijo empiričnega raziskovanja izobraževalnih potekov (kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja, ki zajema tako sistemski kot individualni vidik, pomen poglobljenih in longitudinalnih študij). Izobraževalni poteki so obravnavani lokalno in komparativno, predvsem v primerjavi z drugimi državami (in s tem izobraževalnimi sistemi) EU. Fokus je na dostopu do izobraževanja (selekcijska funkcija izobraževalnih sistemov, stratifikacija, standardizacija, strukture neenakosti, socialna mobilnost), obvladovanju učnih zahtev (institucionalne in individualne oblike pomoči) in relevantnosti izobraževanja (vključevanju v socialno-ekonomsko sfero, trg dela; znanje kot vrednota, znanje, izobrazba in identiteta).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava