Skoči do osrednje vsebine

Multikulturalizem

Multiculturalism

Obseg predmeta:

8,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ksenija Šabec

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Kulturne študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je usmerjen v konceptualne razjasnitve osnovnih kategorij in teoretskih razhajanj, do katerih prihaja med različnimi teoretskimi pristopi in avtorji (kultura, civilizacija, globalizacija, transkulturalizem, multikulturalizem, kulturni determinizem, kulturni pluralizem, interkulturalizem, kulturni relativizem itd.). Namen predmeta je vzpostaviti multidisciplinaren pristop k razumevanju kulturnih/civilizacijskih razlik v kontekstu sodobnih migracij in ambivalentnosti globalizacijskih procesov, ki lahko konstruktivno utemeljujejo policentrični kulturni/civilizacijski prostor ali/in izhajajo iz monističnih (npr. evropocentričnih) in avtokratičnih načel.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 09.06.2022