Skoči do osrednje vsebine

Teorije kulture

Theories of culture

Obseg predmeta:

8,00 KT / 30 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Natalija Majsova

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Mitja Velikonja

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Kulturne študije

Kratka vsebina predmeta:

Spoznavanje nekaterih najrelevantnejših teoretskih okvirov, preko katerih se danes raziskovalci spoprijemajo s fenomenom kulture. Predmet je v tem smislu zastavljen kot transdisciplinarno, teoretsko odprto področje, v katerem se skuša poglobiti spoznavne in analitske sposobnosti študentov pri razumevanju kulture v njenih mnogoterih pojavnostih, pri čemer so v izpostavljeni tudi iz abstraktnejših teoretskih sistemov izpeljani nastavki oziroma operacionalizirani koncepti, ki študentom v povezavi z njihovim raziskovalnim delom ponujajo uporabna izhodišča za oblikovanje konkretnih raziskovalnih problemov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 30.08.2022