Skoči do osrednje vsebine

Aktualni problemi mednarodne skupnosti

Current Issues in the International Community

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 45 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Zlatko Šabič

    Učitelji predmeta:

  • asist. Ajda Hedžet
  • doc. dr. Faris Kočan
  • asist. Melika Mahmutović
  • doc. dr. Jure Požgan

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet povzema spoznanja predhodno opravljenih obveznih predmetov na programu Mednarodni odnosi in uvaja študente v raziskovanje problemov, ki so v središču pozornosti sodobne mednarodne skupnosti. Vsak teden je posvečen strokovni obravnavi najpomembnejšega dogodka v preteklem tednu oziroma dogodka ali dogodkov, ki je/so v središču pozornosti v mednarodni skupnosti. Del pozornosti je namenjen obravnavi posameznih tematskih sklopov, npr. problemom mednarodnih odnosov, terorizmu, zunanje politike, globalizacije, svetovne politike, mednarodne integracije, človekovih pravic, samoodločbe narodov ipd. Posebnost predmeta je sodelovanje zunanjih strokovnjakov in običajno tujih študentov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 30.03.2022