Skoči do osrednje vsebine

Primerjalna politika interesnih skupin

Comparative interest group politics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Meta Novak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Evropske študije
  • *magistrski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Ključne teorije organizacijskega razvoja interesnih skupin kot organizacij in interesnoskupinskih sistemov; raziskovalni pristopi v primerjalnem medčasovnem in mednarodno-primerjalnem raziskovanju interesno-skupinske politike; obnašanje in strategije interesnih skupin v različnih kontekstih (nacionalni, mnogoravenski, nadnacionalni).V okviru predmeta bomo naslovili predvsem naslednja vsebinska področja: opredelitev temeljnih konceptov, organizacijska struktura interesnih skupin, vloga nacionalnih interesnih skupin pri oblikovanju EU politik, strategije lobiranja interesnih skupin, zastopanje interesnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi, vpliv interesnih skupin, zagovorniške koalicije, predstavništvo interesnih skupin v ZDA, slovenske interesne skupine.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.04.2022