Skoči do osrednje vsebine

Magistrsko delo KULT ŠT

Master thesis

Obseg predmeta:

30,00 KT / 15 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ksenija Šabec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Kulturne študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet sestoji iz seminarskega dela in individualnega dela s študenti. Namenjen je pomoči in svetovanju v vseh fazah pisanja magistrskega dela: od izbire teme, opredelitve problemov, postavljanja hipotez, operacionalizacije ključnih pojmov, metod zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov do končnega urejanja besedila.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 01.04.2022