Skoči do osrednje vsebine

Kulturološko raziskovanje II

Culture Studies Research II

Obseg predmeta:

8,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleš Črnič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Kulturne študije

Kratka vsebina predmeta:

Epistemološke in metodološke osnove kulturologije. Lingvistični obrat, kulturni obrat, vizualni obrat. Sodobne teorije in metodologije interpretativnega družboslovnega raziskovanja. Opazovanje brez in z udeležbo. Intervju. Fokusne skupine. Biografska metoda. Narativne metode. Analize tekstov in diskurzov (kritična analiza diskurza). Semiologija. Vizualne metode. Participatorno akcijsko raziskovanje. Na drami temelječe metode (drama-based methods). Spletne in virtualne metode. Celovito oblikovanje in izvedba raziskovalnega načrta: raziskovalno vprašanje, konceptualni model, operacionalizacija, izbira metode, izvedba raziskave, analiza rezultatov, oblikovanje in predstavljanje raziskovalnih poročil. Etika in raziskovanje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava