Skoči do osrednje vsebine

Kulturološko raziskovanje

Culture Studies Research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aljoša Pužar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Glavne komponente: - Razvoj interdisciplinarnih študijev kulture v svetu: razne tradicije, lingvistični in kulturni obrat, od strukturalizma h kulturalizmu (White & Schwoch). - Dualni izvor/zasnova kulturologije v Sloveniji (Mali). - Hermenevtska načela in diskurzivnost pri raziskovanju kulturnih pojavov (tekstov, kontekstov in znakovnih sistemov nasploh). - Priredba tradicionalnih raziskovalnih postopokov za primerjalno analiziranja živih kulturnih praks (Saukko). - Raziskovalno vprašanje in osnovni interaktivni raziskovalni načrt (Maxwell). - Razvoj raziskovalnega vprašanja v konceptualni model, operacionalizacija konceptualnega modela (miselni preizkusi ali dejanska empirična preverjanja), glede na formalizacijo empiričnih gradiv (Tilly). - Analitske metode, razni pristopi (kvantitativne, kvalitativne, mešane, veriženje metod). - Vizualizacija in interpretiranje rezultatov. - Veljavnost izsledkov (prilagoditve). - Zgradba raziskovalnega poročila (za manjše projekte). - Načela in prvine akademskega dela in pisanja, etične zahteve. - (Sproti) Uporaba IKT v raznih fazah raziskovanja, po metodah. Uporaba sodobnih bibliografskih virov in podatkovnih arhivov. Nastopanje v javnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava