Skoči do osrednje vsebine

Ideologije Balkana

Ideologies of the Balkans

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Velikonja

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

sebina predmeta zahteva ustrezno osnovno predznanje temeljnih teoretskih usmeritev kritike ideologije ter socio-kulturnih procesov na Balkanu. Na tej osnovi se bodo podrobneje kritično raziskovali ideološki diskurzi o Balkanu, ki nastajajo zunaj njega in v njem, ter njihove neposredne politične implikacije. Na interdisciplinarnen način, s kombinacijo znanj in metod različnih humanističnih in družboslovnih znanosti, se bodo obravnavale sodobne balkanske politične, nacionalne, religijske ter kulturne ideologije, okoliščine njihovega nastanka, razvoja ter njihove posledice. Poleg specifičnih balkanskih ideologij bodo obravnavane tudi širše ideološke kompozicije, od tistih o »evropskem združevanju« do globalnih, s katerimi so balkanske ideologije skladne ali v konfliktu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava